Download celé sekce (155 Kb Zip)
Výbušniny a hořlaviny

Problémy a rizika
Teorie výbuchu a hoření
Napalm
Termit
Černý prach
HMTD - Hexamethylentriperoxodiamin
DAP - Dusičnan amonný + palivo

Krátké video Výbuch částečně ztuženého benzínu