Násilné vniknutí do objektu

Tento krátký text rozebírá některé z metody, jak se dostat do objektu, který je tím či oním způsobem chráněn proti vniknutí. Informace zde uvedené jsou určeny pouze pro studijní a informativní účely. Autor se zříká veškeré zodpovědnosti souvisejícím s jejich případným zneužitím, nenabádá čtenáře k porušování domovní svobody, poškozování cizího majetku a jiným zločinům. Veškeré zde uvedené skutečnosti jsou určeny pouze k informativním a studijním účelům.


Otevírání FAB zámků:

Zámek FAB byl na konci 20. století nejběžnějším typem zámku, se kterým jste se mohly setkat asi 80% vstupních dveří od bytu. Svou roli si pravděpodobně zachová i v následujících letech, především u méně důležitých objektů. Princip činnosti : klíč v zámku, nadzdvihne dělená stavítka (top pin a bottom pin) do takové polohy, kdy mezera mezi nimi je přesně v přechodové rovině (pin shearline) mezi otočným středem zámku (plug) a pevným zbytkem zámku (shell). Tim umožní středu (plug), volné otáčení. Otočením klíče společně se střední částí zámku dojde k jeho otevření.
Postup : abyjste mohli pohnout otočným středem zámku (plug), a odemkli jej, musíte dostat stavítka (piny) do přechodové roviny (pin shearline). Kdyz zamáčknete stavítko vhodným nástrojem a potom ho pustíte, volně sjede dolu. Jestliže se ale současně budete pokoušet otáčet prostředkem (plug) v směru odemknutí, pak vámi zvednuté stavítko při sjíždění dolů zavadí o mírně vyčnívající hrany a zůstane zakleslé právě v potřebné poloze. Pokud to postupně zopakujete u všech stavítek, zámek se otevře.

Při háčkování stavítek (pinů) začínejte úplně od zadu. Stavítko pořádně zamáčkněte, zasekněte a potom nechte být. Je to jemná práce - stačí poměrně malý tlak na stavítka i malá síla v otáčení (pro zasekávání stavítek). Po vyháčkování všech stavítek, se může stát, že se prostředek otoči jen o kousek (5-30°) potom zmáčkněte úplne zadní část zámku a dokončete otočení. U některých zámků se stává, že se po otočení o 180° stavítka vrátí zpět, není to ovšem důvod k panice, stačí je normálně znova zaháčkovat.
Nástroje:
K zamačkávání stavítek se běžně užívají zohýbané sponky, zavírací špendlíky, nebo kusy drátu. Pro tlačení na prostredek se používá obroušený šroubovák, pilníček na nehty apod. U menších typů zámků lze někdy výhodně užít vhodných exemplářů klíčů do obdobných zámků FAB, které padnou do dané klíčové dirky. Rozdíly mezi malými klíči jsou totiž zpravidla minimální a tak lze dost často najít klíč s vhodnou velikostí zoubků pro vyháčkování.


Otevírání jednoduchých kódových zámků:

Tímto způsobem lze otevřít jednoduší kódové zámky na mechanickém principu, například zámky na kola a menší vysací zámky.

Postup: princip funkce tohoto zámku je jednoduchý. Při otáčeni jednotlivých číselníků, zároveň uvnitř otáčíte vnitřní matkou s výřezy. Při nastavení správné kombinace, jsou výřezy matky srovnány s výstupky na nepohyblivé části matky a zámek lze volně otevřít. Když neznáte správnou kombinaci, lze si pomoci jednoduchou fintou. Tahejte částí zamčeného zámku ven, jako by jste měly odemčeno a chtěly jej otevřít. Zároveň otáčejte prvním číselníkem. Přijdete k číslu, kdy s číselníkem nepůjde točit, nebo se alespoň seká a znatelně drhne. To je hledaná kombinace. Pokračujte obdobně s ostatními až vyhledáte celou správnou kombinaci.


Tiché vlamování oknem:

Jde o jednoduchý způsob jak rozbít okno bez chrakteristického randálu který to normálně způsobí. Použitá metoda sice není zcela bezhlučná, ale s rozbíjením okna ji po sluchu nelze spojovat. Většinou na ní prý nereagují ani speciální akustické bezpečnostní systémy (nastavené právě na zvuk rozbíjeného skla). Navíc by na vás neměly ulpět mikroskopické částečky skla, jako při klasickém rozbití. Samozdřejmně existují i lepší medody, ale zpravidla vyžadují dost specifické vybavení - prostředky pro řezání apod.

Postup: okno prostřelte vzduchovkou zhruba uprostřed. Prostřelenou okení tabulku překryjte dekou, knihou, nebo deskou. Tlakem provalte okení tabulku dovnitř. Mělo by se ozvat pouze tiché rupnutí. Střepy trochu zatlačte dovnitř a když si uděláte místo, vyjměte je ven z rámu. V praxi je zcela ideální "nastřelit" si okno z bezpečné vzdálenosti předem, dávno před tím, než se půjdete vlamovat dovnitř. Samozdřejmou nevýhodou této metody je fakt, že po sobě zanecháte jednu dost podstatnou stopu - brok ze vzduchovky, podle kterého bude moci balistik identifikovat vámi použitou zbraň.