Vládnoucí elita.

J.J Duffack


Dr. Joseph Goebels (jeho nacističtí soukmenovci mu říkaly "Doktor", jeho nepřátelé "Kulhavý ďábel") byl osobnost.

Nesouhlas s politickým systémem, jehož by Goebels hlavním propagátorem vůbec neznamená, že bychom nesměli ocenit, co je na jeho projevu skutečně pravdivé a co platí i pro dnešek. K tomu nás nevede nostalgie nad jakýmsi hostoricky neúspěšným politickým systémem nacionálního socialismu, nýbrž nepříjemný pocit, že náš dnešní systém až příliš dovoluje, aby se úspěšnými stali právě takoví politikové, kteří používají právě goebelsovských metod a způsobů propagandy, jimž Goebels tak výstižně nastavil zrcadlo - aniž by to samozdřejmě měl v úmyslu. Neboť Goebels by byl ten poslední, kdo by radil demokratickým politikům, jak mají demokracii posilovat.

Povšimněte si, jak pečlivě se v masových médiích mlčí o tom, že i v demokratické společnosti vládne jen omezený okruh lidí, elita (Zapf, 1965). Nic na tom nemění, že je mase lidí milostivě dovoleno jednou za několik roků hlasovat o tom, kdo koho v této elitě nahradí. Americký sociolog Burnham řekl v roce 1953: "Proti elitě nemůžete dělat nic. Proto nevěřte politikům, a především nevěřte těm, kteří říkají, že to vše dělají ve vás prospěch."

Bohužel na tom nic nemění, že tento způsob vlády je v podstatě v praxi nevyhnutelný, protože lepší způsob řízení lidské společnosti neznáme a všechny jiné skončily katastrofálně.

To, co elita dělá, je především v jejím zájmu. To, co přitom udělá pro ty ostatní, pro ne-elitu, masu obyčejných lidí, je pouze minimum nezbytně nutné k tomu, aby masy elitě vládnout dovolily a nesvrhly ji v revoluci. Jenže výsledkem této revoluce by bylo jedině to, že stará elita by byla nahrazena elitu novou.

Aby to všechno elita dělat mohla, k tomu potřebuje zpracovat masy lidí, masy svých voličů. K tomu slouží propaganda...

Alexandr Solženicyn jednou napsal: "Přijely z ÚV z Moskvy, aby se poradily s dělníky o podstatě diskuse o odborech. Zástupce opozice J. Larin vyložil dělníkům, ... že mají práva, která si vybojovali a na která jim nikdo nesmí sahat. Dělníci se chovali úplně lhostejně, oni prostě nechápali, proti komu by ještě potřebovali ochranu a nač by ještě potřebovali nějaká práva..." (Hekrdla, 2001). "Kdyby..., kdyby... My jsme si všechno, co pak přišlo prostě zasloužilo." (Solženicyn, 1991)

Nezasloužili si vlastně i Němci svůj osud ve druhé světové válce tím, že se Goebelsovou propagandou dali zmanipulovat?

A co si zasloužíme my?

(Úryvek z: Dr. Joseph Goebels, Poznání a propaganda - komentovaný překlad vybraných projevů, J.J. Duffack, 2001)