25. únor 1948 je naše vina

Radomír Malý
Teologická fakulta JU
České Budějovice

Podle školních učebnic začal komunistický teror tzv. "vítězným únorem" roku 1948. Jenže to je typický český alibismus, jenž má ospravedlnit občanskou vinu velké části našeho národa. Jistě, pachateli krvavých zločinů ve funkci vyšetřovatelů, prokurátorů, soudců, dozorců a aparátčíků byla mizivá menšina občanů. Nicméně ve volbách 1946 dalo komunistům svůj hlas 40 procent, což je víc, než při volbách NSDAP v Německu roku 1933. To se dá ještě morálně ospravedlnit trpkými zkušenostmi nacistického teroru a "osvobozením" Rudou armádou.

Pochopit lze i sympatie pro komunistickou stranu před válkou, neboť první republika nebyla státem sociálně spravedlivým. Po volbách roku 1946 však Gottwald a komunisté již zcela nepokrytě pohrdali demokracií a veškerou morálkou. Každý to mohl sledovat, kvláště když ministři P. Drtina, J. Masaryk a P. Zenkl dostali v balíku "pekelný stroj", stopy jasně ukazovaly na komunistického poslance Sosnara, ministr vnitra V. Nosek, krytý premiérem Gottwaldem, však arogantně před zraky celého národa mařil vyšetřování a stíhal úředníky kteří konstatovali pravdu.

K zatýkání a perzekucím docházelo už v roce 1947. To mohlo všem kdo ještě měly o komunistech iluze, otevřít oči. Nestalo se tak, Čechové v uniformách milicionářů pochodovaly v únorových 1948 v Praze i dalších městech, aby manifestovali svou podporu tehdy už evidentním zločincům typu Gottwalda, Slánského, Zápotockého aj. Tuto skvrnu našich národních dějin jsme ještě náležitě nereflektovali, zatímco Němci již dávno seberktiticky zhodnotili svou vinu na nástupu Hitlera.

Právě tady je kořen, proč tak laxně přistupujeme k potrestání komunistických zločinů. Nevyřešíme toto trauma, dokud poctivě nepřiznáme metafyzickou a morální vinu českého národa na tom, že komunismus se u nás dostal k moci především díky podpoře české veřejnosti.


(Českobudějovické listy 25. února 2004)