King´s College o zákazu krátkých palných zbraní


Londýnská King´s College patří k nejváženějším univerzitám na světě. Její středisko obranných studií spolupracuje s britskou vládou, ministrem obrany a NATO; absolventy jsou vyšší důstojníci armády a námořnictva, stejně jako policie a zpravodajských služeb. Tato renomovaná instituce si dala za cíl ověřit účinnost britského zákazu držení krátkých zbraní, který Blairova vláda prosadila roku 1997. Autorem studie "Ilegální zbraně ve spojeném království" je John Bryan, dřívější vedoucí služby pátrání po zbraních Scotland Yardu. Výsledky se dají shrnout do čtyř bodů: 1. zákon se minul s deklarovaným cílem, tj. zajistit zvýšení vnitřní bezpečnosti, 2. za tři roky zákazu držení krátkých zbraní soukromými osobami vzrostl počet kriminálních případů zneužití palných zbraní téměř o 40 procent, 3. v porovnání statistických výkazů 1999/2000 vzrostl podíl trestných činů spáchaných se zbraní o 65%, 4. z analýzy vyplynul závěr, že není přímý vztah mezi počtem případů nezákonného použití střelné zbraně a počtem střelných zbraní v soukromém vlastnictví.
(Informace na www.klc.al.uk)


(Střelecká revue 10/2001, rubrika Ohlasy, názory, informace)