Zajímavé výroky

Následující citáty a výroky jsou zde umístněny proto, protože byla vnímána jakási spojitost, či spříznenost mezi nimi a námětem tohoto webu. Pokud ji nevidíte, dost možná že se někdo v tom či onom případě zmílil. Posouzení nechám na vás."Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností, není to pravda, ničeho se nebojte."

- Václav Havel, Listopad 1989


"Pro mne není rozhodující, s jakým slovem jsou sociální jistoty spojovány, ale to, jaké jsou. Já si představuji, že by měly být daleko větší, než jaké poskytovalo to, co mnozí nazývají socialismem."

- Václav Havel, Prosinec 1989


"Musíme milovat pravdu tak, abychom byli v každém okamžiku připraveni zříci se všeho, co jsme dříve považovaly za pravdu, když poznáme pravdu vyšší."

- Lev Nikolajevič Tolstoj


"Zatáhněte za provázek a on vás bude následovat, kamkoliv si budete přát. Zkuste ho tlačit a nepohne se z místa. S lidmi je to úplně stejné."

- Dwight D. Eisenhower


"Jak víme, existují známé skutečnosti, tedy věci, o nihž víme, že je víme. Také víme, že existují neznámé skutečnosti, tedy věci, o nihž víme, že je nevíme. Existuje však také neznámé neznámo - a to je to, o čem ani nevíme, že to nevíme."

- Donald Rumsfeld


"Lidé mne kritizují, že často mluvím o samozdřejmostech. Možná jednou napíšu článek o jejich důležitosti. Kdyby všichni lidé ve Spojených státech dělali těch pár věcí, o kterých vědí, že by je dělat měli, mnoho našich velkých problémů by se vyřešilo samo."

- Calvin Coolidge (30. prezident USA)


"Chudoba nemá být ani podnětem k soucitu jako nevyhnutelné neštěstí, ani být trpěna jako spravedlivá odměna za špatné chování, nýbrž že má být vyhlazena, a jejímu opětnému vzniku má být zabráněno, jako nemoci, osudné pro lidskou společnost."

- George Bernard Shaw


"Až se svět ohlédne za 20. stoletím, bude plakat. Ne proto, že bylo zaplaveno krutostí, ale proto, že dobří lidé mlčeli."

- Martin Luther King


"Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži a ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem."

- Platón


"Trpaslíkům se musíš klanět hodně hluboko."

- Lec


"Poněvadž odborníci tvrdí, že naše plány nejsou uskutečnitelné, nezbývá nám nic jiného, než jediná věc - uskutečnit je."

- Alexander Graham Bell


"Kdyby mí vojáci přemýšlely, nezůstal by u vojska ani jediný."

- Bedřich II.


"Kde se nečte, ztrácí význam psaní. Ovšem nebude-li se psát, číst se nezačně."

- Komenda


"Fantazie je důležitější než vědění."

- Einstain


"Bylo by užitěčnější studovat víc lidi, než-li knihy."

- Rochefoucaud


"Kolik jste, prosím vás, viděl soubojů, že by v nich šlo o nějakou vážnou věc? Vždycky jde o herečky, o karban, o koně nebo o porci zmrzliny."

- A. A. Bestužev-Marlinskij


"99 procent celé orientální sebeobrany je humbuk. Vypadá to náramně, ale k ničemu to není, je to jen pastva pro oči."

- Bruce Lee


"Nejrychlejší cesta, jak ukončit válku, je prohrát ji."

- George Orwell


"Vojevůdce je každý voják, který statečně prolévá cizí krev."

- J. Žáček


"Válka neurčuje, na čí straně je pravda - jenom kdo zbyde."

- Bertrand Russell


"Válku nemůžeš vyhrát o nic víc než se dá vyhrát zemětřesení."

- Jeannette Rankin


"Válka jest hrozná, nepřípustná, ale ještě hroznější a nepřípustnější je otroctví."

- Karel Čapek


"Bůh stvořil člověka, ale nedal si to patentovat, a tak to teť po něm může dělat kdejakej blbec."

- Jan Werich


"Jsme tady krátce, vesmír o nás neví, nic nestane, když tady nebudeme."

- František Koukolík


"Starci rádi udílejí dobrá ponaučení, aby se utěšily nad tím, že už nemohou dávat špatné příklady."

- Francois de La Rochefoucauld


"Hloupá hlava najde vždy hloupější, jež ji obdivuje."

- Boileau


"Pamatujme, že kdo píše pro hlupáky, nalezne vždycky široký okruh čtenářstva."

- Lev Nikolajevič Tolstoj


"Jedno z největších neštěstí civilizace - hlupák - vzdělanec."

- Karel Čapek


"Moudřejší ustoupí. Smutná pravda na níž je založena světovláda hlouposti."

- Maria von Ebner-Elschenbachová


"Člověk, na nějž nadávají blbci, je hoden důvěry."

- Sartre


"Prázdný sud nejvíce duní."

- české přísloví


"Dvě věci jsou nekonečné - vesmír a lidská hloupost. Ale u vesmíru to není tak jisté"

- Albert Einstain


"Co se nazývá přátelstvím, bývá jen spolek na ochranu obapolných zájmů a výměna dobrých služeb."

- Francois de La Rochefoucauld


"Nic tak neodhaluje charakter lidí, jako to, čemu se vysmívají."

- Goethe


"Manžel je člověk, který ženě pomáhá v nesnázích, do kterých by se nebyla dostala, kdyby si ho nebyla vzala."

- Rowlandová


"Manželství je tak cenné, jako ti které spojuje - obvykle nestojí za nic."

- Nietzshe


"Když se kára a bůvol shodnou, nezáleží na tom jaká je cesta."

- Indické příslové


"Veď osla do Mekky a vrátí se zase osel."

- Arabské přísloví


"Světlo i když prochází špínou, se neznečišťuje."

- Augustin


"Teprve smrtí dogmatu se rodí věda."

- Galileo Galilej


"Promiňte mi tento dlouhý dopis, ale neměl jsem čas napsat krátký."

- Pascal


"Nemít myšlenku - a dovést ji vyjádřit - v tom se pozná novinář."

- Kraus


"Nejlepší. Tohle slovo by se mělo definitivně ponechat obchodníkům a vládám. V každém krámě se prodává nejlepší zboží. Každá vláda dává najevo nejlepší úmysly. Proč jim to nenechat! Nám stačí hledat dobré zboží a dobré úmysly. Ono ani toho prostě dobrého na světě není tak moc."

- Karel Čapek


"Vykrádáme-li jednoho autora, je to plagiát. Vykrádáme-li jich mnoho, je to přesná studie opřená o prameny."

- Julian Tuwin


"Čím delší zřídí sloupořadí, čím výše vyženou věže, čím šířeji roztáhnou dějiny, čím hlouběji vykopají jeskyně jako letní obydlí, čím mohutnější sloupy podepřou stropy jídelen, tím více bude toho co jim zakryje oblohu..."

- L. A. Seneca


"Všechny velké pravdy jsou zpočátku rouháním."

- George Bernard Shaw


"Jistého přítele poznáme v nejisté situaci."

- Latinské přísloví


"Hedvábnou rukou přítele vybírej a drž železnou."

- Polské přísloví


"Chatrč ze slámy v níž se lidé smějí, má větší cenu než palác, v kterém lidé pláčí."

- Čínské přísloví


"Kdo se směje, místo aby zuřil, je vždycky silnější."

- Japonské přísloví


"Nejhorší způsob hloposti je pevné přesvědčení, že jsem chytrý."

- Babler


"Nejnebezpečnější jsou analfabeti kteří se naučily počítat."

- Kenda


"Hledej pravdu v myšlence a nikoli v knihách tlejících. Chceš-li vidět měsíc, dívej se na oblohu a nikoli do louže."

- Perské přísloví


"Univerzita rozvíjí všechny vlohy včetně hlouposti."

- Čechov


"Protože jsem filozof, mám pro každé řešení jiný problém."

- Robert Zend


"Člověk nemá přátel. Jen jeho úspěch je má."

- Napoleon Bonaparte


"Kdyby měli rady větší cenu, lidé by jimy skrblily."

- F. Vymazal


"Všechny dobré zásady jsou již napsány. Nyní ještě zbývá je uskutečnit."

- B. Pascal


"Chtejí-li všichni hrát první housle, nedá se žádný orchestr dohromady. Važ si proto hudebníka na svém místě."

- R. Shumann


"Veškeré kvaltování toliko pro hovado dobré jest."

- Jan Amos Komenský


"Dobrá díla jsou plodem dobrého charakteru, a protože je chvályhodnější příčina než následek, chval více dobrý charakter bez vzdělání než vzdělance bez charakteru. Neslibuj, že vykonáš, nehonos se, žes vykonal, ale ponech svým skutkům, aby za tebe mluvily."

- Jan Amos Komenský


"Chceš-li aby nikdo nevěděl o tvých špatných skutcích, nedopouštěj se jich."

- Ralph Waldo Emerson


"Nemůžeme moudrost stále jen sbírat, musíme ji také uplatňovatt."

- Cicero


"Užitečnější je znát několik moudrých pravidel, jež by mohla tobě vždy posloužit, než nastudovati mnoho neužitečných věcí."

- Seneca


"Užitečnější je znát několik moudrých pravidel, jež by mohla tobě vždy posloužit, než nastudovati mnoho neužitečných věcí."

- Seneca


"Řečník má vyčerpat téma, nikoliv posluchače."

- Winston Churchil


"Prohřešil jsem se proti bohu a lidstvu, protože mé dílo nedosáhlo takové kvality, jaké mělo."

- Leonardo da Vinci


"Když přijde pan Selwyn, pozvěte ho dál. Jestli budu živ, rád ho uvidím, když budu mrtev, uvidí mne rád on."

- Henry Fox


"Čechy nelze pokládat za Slovany. Když si Čech nechá růst svůj knír podél ústních koutků, ihned se pozná, že jde o potomka mongolských kmenů."

- Adolf Hitler


"Existují dva způsoby, jak šířit světlo - být svíčkou nebo být zrcadlem, v němž se odráží její záře."

- Edith Whartonová


"Ženy přikládají větší důležitost své kráse než své inteligenci, poněvadž muži bývají mnohdy hloupí, ale zřídka slepí."

- Montherlant


"Všechno na ženě je hádankou a všechno na ženě má jediné řešení a tím je těhotenství."

- Nietszche


"Ženské šaty jsou výsledkem neustálého zápasu mezi přiznanou touhou obléci se a nepřiznanou touhou svléci se."

- George Bernard Shaw


"Ženě můžeš vždy natlouct, ona už bude vědět proč."

- Arabské přísloví


"Moje žena mě tak miluje, že mi někdy i rozumí."

- B. Pascal


"Život je dlouhý dost, když víš jak ho prožít."

- Seneca


"Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde."

- České přísloví


"Pythagoras, objevší svou poučku, obětoval sto volů. Od těch časů se všichni volové třesou, když se najde nová pravda."

- Honoré de Balzac