Doporučená literatura

1984, George Orwell
Celestinské proroctví, James Redfield
Cesta pokojného bojovníka, Dan Millman
Dějiny druhé světové války, Liddel Hart
Dějiny mučení, Brian Innes
Dějiny námořní pěchoty USA, J. Robert Moskin
Digitální svět, Nicholas Negroponte
Extrémní programování, Kent Beck
Guinnessova kniha válečných omylů, Geoffrey Regan
Hitler ve faktech, Thomas Fuchs
Hledání dokonalosti, Thomas J. Peters & Robert H Watermann
Jak napsat diplomovou práci, Umberto Eco
Kniha kódů a šifer, Simon Singh
Komunistický manifest, Karel Marx & Bedřich Engels
Lexikon společenského chování, Vladimír Smejkal
Myslet, učit se a zapomínat?, Frederic Vester
Mein Kampf, Adolf Hitler
Nezaměstnanost jako sociální problém, Petr Mareš
Organizovaný zločin, Miroslav Němec
O válečném umění, Sun-C´
Pojednání o podstatě a původu bohatství národů, Adam Smith
Přežití ve městě, Jaroslav Polák
Tao-te ting, Lao-C´